Aktuálny stav: 28 koní, 9 žrebce, 2 vozidiel, 28 služieb, 12 produktov, 0 nehnuteľností | Piatok, 21. Február 2020
Pridať inzerátRegistrácia

Nájdite si Svojho koňa na  

Equine.sk
   Späť
 
 

Podmienky použitia

 

Podmienky využívania služieb serveru Equine.sk

1. Equine.sk sú internetové stránky prevádzkované fyzickou osobou Adriana Čajkovičová, IČO 32829108, Svätoplukova 1391/25, 90027 Bernolákovo ďalej len prevádzkovateľ.

2. Stránky umožňujú bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyty tovaru, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. Užívatelia nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, tj. po jednom kuse, jednej farby, tvaru, typu a veľkosti. Napríklad realitná kancelária nesmie inzerovať svoju činnosť (vykúpime Váš dom, ...), ale iba konkrétnu ponúknutú nehnuteľnosť. Autobazár môže inzerovať iba konkrétny voz, a nie svoje služby a firmu ako celok. Zákaz platí i na opakované dopyty, výkupy. Equine.sk nie je katalóg tovaru, firmám sú primárne určené odkazy, inzeráty a sekcia Služby.

 

Na inzertnom serveri Equine.sk je zakázaná inzercia:

 • webovej stránky a loga firmy, nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (a to ako v texte inzerátu, tak na mieste obrázku alebo cez obrázok), orámovanie obrázkov;

 • opakované inzercie stále rovnakého nového tovaru;

 • Emailingu a iných bezprácnych zárobkov;
 • Multilevel a províznych systémov;

 • práce s poplatkom vopred;

 • chudnutia;

 • firemnej činnosti a tovaru na objednávku (neplatí pre sekciu Služby);

 • kopírovania diskiet, CD, DVD;

 • kópií, napodobenín, falzifikátov;

 • chip tuningu, powerboxov, diagnostických sád, antiradarov, a pod.;

 • dokladov a technických preukazov;

 • pohonných hmôt;

 • výkupu;

 • erotických inzerátov, erotických pomôcok;

 • livechatu, práca spoločnice, tanečnice, konzumentky a hostesky v zahraničí;

 • eKníh;

 • pôžičiek, úverov a hypoték, exekúcie, oddlženie;

 • liekov a potravinových doplnkov;

 • cigariet, e-cigariet;

 • bitcoinov, litecoinov.

Na serveri je zakázané inzerovať nič nehovoriace inzeráty typu Zarobte veľa peňazí, viac informácií emailom. Pokiaľ sa na serveri objaví "zakázaný" inzerát, bude zmazaný bez povinnosti nahradiť užívateľovi zaslanú čiastku na topovanie inzerátu. Poplatok v sekcii Služby je za schválenie administrátorom, toto schválenie je samozrejme u inzerátov porušujúcich podmienky záporné a užívateľ nemá v tomto prípade nárok na vrátenie poplatku. Pokiaľ vložíte dva rovnaké inzeráty, bude ten starší systémom označený ako duplicitný a vymaže sa. Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku.

3. Služby Equine.sk sú užívateľom poskytované zadarmo. Doba zverejnenia inzerátu je 60 dní.

4. Maximálny počet inzerátov pridaných jedným užívateľom je 20.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami Equine.sk alebo dobrými mravmi.

6. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam Equine.sk.


7. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám.


8. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.


9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.


10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb Equine.sk ani za spôsob akým služby Equine.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.


11. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb Equine.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Equine.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.


12. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb Equine.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby Equine.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.


13. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať.


14. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré Equine.sk ponúka.


15. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.


16. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.


Podmienky použitiaReklama
© Equine Group, All Rights Reserved | Created by Duomedia
Equine.sk